hu en
filozófiánk      
Építészeti hitvallásunk kulcsszavai az emberi lépték, a fenntarthatóság, a kézműves gondosság és a hagyomány innovatív kezelése. Munkáink alapját képezi a kutatás és az intuitív analizáló megközelítés. Építészetünk elsősorban nem tárgyak, épületek tervezésére, hanem összetett problémák térbeli megoldására fókuszál. Nincs 3h-brand, hiszen nincs két egyforma kiindulási helyzet.
 
az emberi lépték
Kutatásunk középpontjában az ember környezete áll. Az egyén autonómiája és közösség iránt érzett felelősségtudata építészeti tereinkben azonos súllyal jelenik meg. Célunk az emberi lépték kialakítása és megőrzése.
 
a fenntarthatóság felelős viselkedésként való értelmezése
Hisszük, hogy az építészet túlmutat önmaga alaptoposzán, a terek formálásán: a kortárs design lehetőséget teremt összetett társadalmi problémák orvoslására. Korunk legnagyobb kihívását a fenntarthatóság kérdésköre jelenti. Ezt az épület léptékén túl a városra, a régióra is kiterjesztjük. A szigorúan vett építészeti kérdéseken túl a fenntartható tervezést gazdasági és szociális környezetben is vizsgáljuk.
 
kézműves gondosság
A kézműves építészeti magatartás a digitális eszközök és az ősi alkotó módszerek megfelelő elegye. Nem más, mint fokozott odafigyelés a térképzés meghatározó elemeire. Beható foglalkozás az anyaggal, az annak foglalataként szolgáló idővel és hellyel. Így értelmezhetőek újra a már korábban jelenvaló dolgok.
 
inverz tradíció
Kulturális örökségünk, önmeghatározásunk ellentmondásba került korunk fejlődési dinamikájával. Mi úgy véljük, hogy ennek feloldása az újításban rejlik. Ez a hagyományt felülíró innováció az egyik meghatározó erő tervezési folyamataink során. Építészetünk a múltból táplálkozik, azonban mind a jelen, mind a jövő tükrében értelmezhető. Hisszük, hogy létezik időtálló, elegáns és egyedi design, mely mindenkori környezetének szerves részévé válik.
 
együttműködés ügyfeleinkkel
Hisszük, hogy kimagasló teljesítményt csak akkor érhetünk el, ha megbízóink velünk együtt vesznek részt a tervezési folyamatban. A közös munka eredményeképpen testreszabott megoldások születnek a lélektelen konfekciótermékekkel szemben. Megbízóink együttműködése és visszajelzése azért is fontos, hogy segíteni tudjuk őket saját céljaik elérésében. Egy-egy image-teremtő épület nagyban hozzájárul a róluk alkotott pozitív kép kialakításához.