hu en

Koncertközpont

Pécs

A koncertterem a zene és az építészet metszéspontjában jött létre, egy zenei átiratként is felfogható. Mind az épület, mind a zene kettős irányultsággal bír. Egyszerre kezdő- és végpont. Az épület a zene irányából válik érthetővé, a téri világ pedig a zenei élmények felerősítésének elengedhetetlen feltétele. A koncerttermet a könnyű és

  a nehéz, az anyag koncentrációja és az üresség egymáshoz való viszonya határozza meg. Csakúgy, mint ahogy a zenét a ritmus, a csend és a hangok, melyek dallammá forrnak össze. A finom ívek, a térben történő lágy bemetszések az itt felcsendülő zenei tér összetettségének és lágyságának lenyomatai.
2006, tervpályázat.