hu en

Szegedi Dóm

Szeged

Tervünk határozott szándéka egy átfogó koncepció alapján kiemelni a Dóm szépségeit, mindenki számára hozzáférhetővé tenni értékeit, és ezáltal komoly turisztikai célponttá tenni. Ezzel egyidejűleg erősítjük azokat a közösségépítő funkciókat, mellyel a templom és kulturális terei a találkozások, beszélgetések és a közösségi, hitéleti összetartozás színterévé válnak. A térszerkezet határozottsága miatt a beavatkozás mértéke csakis a lehető legkevesebbre szorítkozik. Az altemplomban egy, a Dóm és a Dóm tér építését bemutató interaktív kiállítást kívánunk elhelyezni. A látogatás kiindulópontját az altemplom teréhez kapcsolódó előlépcső alatti térsor újrahasznosításával tervezzük kialakítani. Ezekben az egységben található a turisztikai vendégfogadó és kiszolgáló részek (zarándok-büfé, kegytárgybolt, mosdók, előtér, pénztár, garderobe, raktár és egyéb szociális helyiségek). A Dóm liturgikus terét részben átalakítjuk. A főoltár a négyezeti tér középpontjá-
 
ba kerül, melynek hangsúlyát, klasszikus építészettörténeti előképeket követve, az oltár fölé áthelyezett eredeti cibóriummal emeljük ki. A latinkereszt alaprajzú tér kereszthajói új padsorokkal bővülnek. Az új elrendezésnek köszönhetően, a négyezeti pilléren kialakított eredeti szószék ismét szerepet kap a liturgiában. A szentély gazdag faragványokkal díszített oldalfalai felszabadulnak, a hossztengellyel párhuzamosan elhelyezett új keletű kanonoki stallumok a korabeli főoltárban lévő tabernákulumra irányítják a tekintetet. Az apszisban kialakítjuk a Szentségei Kápolnát, amelynek határát a térben diszkréten jelöljük ki. Megújul a Dömötör torony, a nyugati tornyot pedig megnyitjuk a látogatók számára. A toronyba vezető terek lehetőséget biztosítanak olyan narratíva kialakítására, mely ráhangol a hely szellemére, a magasból feltáruló piazza látványára. 
2012, átadás előtt, Váncza Művekkel